Đặc khu kinh tế Phú Quốc được ưu đãi nhiều chính sách thuế phí đặc biệt

Là một trong ba đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, đặc khu kinh tế Phú Quốc được Bộ Tài chính đề xuất một loạt chính sách thuế phí ưu đãi đặc biệt.

Chính sách thuế phí đặc biệt mà Đặc khu kinh tế Phú Quốc được ưu đãi từ Chính phủ:

- Áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư (không bao gồm dự án đầu tư khai thác khoáng sản, sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ ô tô)…

- Áp thuế suất 10% trong thời gian 30 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với các dự án đầu tư tại đặc khu kinh tế Phú Quốc không thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

uu_dai_tai_dac_khu_kinh_te_phu_quoc.jpg

- Áp dụng thuế suất ưu đãi 17% đối với thu nhập từ dự án đầu tư - kinh doanh bất động sản Phú Quốc (không áp dụng thời gian miễn, giảm thuế).

- Đối với thuế thu nhập cá nhân: đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt)… đề xuất miễn thuế trong thời gian 5 năm nhưng không quá năm 2030 và giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong các năm tiếp theo.

- Tại khu phi thuế quan, chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch, cả người Việt Nam và người nước ngoài được mua hàng miễn thuế nhập khẩu với tổng giá trị hàng hóa không quá 2 triệu đồng/người/ngày. Ưu đãi này cao hơn so với chính sách hiện hành đang áp dụng cho cửa hàng bán hàng miễn thuế tại khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu hiện hành là 1 triệu đồng/người/ngày.